Катерина Иванова Василева

Катерина Иванова Василева

Състезание "Аз и буквите"  - 50 точки; март 2011 година; 

Сдружение на български начални учители